வெள்ளி, 16 ஏப்ரல், 2010

கூழைக் கும்பிடுக்கு
பணிவென்று பேர்.

செறிவார்ந்த பொய்களுக்கு
உண்மையென்று பேர்.

ஆதாயம் தேடும் அன்புக்கு
பாசமென்று பேர்.

ஏமாற்றும் வித்தைக்கு
அனுபவமென்று பேர்.

வெட்கங்கெட்ட பிழைப்புக்கு
வாழ்க்கையென்று பேர்

இத்தனையும் கைகூடினால்
பிழைக்கத் தெரிந்தவன் என்று பேர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக